Bezpieczna, przyjazna atmosfera

Dbamy o to by dzieci czuły się bezpieczne, świadome swojej wartości, by akceptowały siebie i innych

Najważniejszym zadaniem wychowawcy jest nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem, poznanie go, zapewnienie mu wsparcia w indywidualnym rozwoju i pokonywaniu trudności. Chcemy aby nasze przedszkole było dla dzieci ważnym miejscem, w którym dowiedzą się, że świat poza domem jest ciekawy i wart poznania..

W naszej pracy ważne jest dla nas przede wszystkim nawiązanie autentycznego kontaktu z dzieckiem, poznanie jego świata, podążanie za jego potrzebami z zachowaniem zdrowych granic. Traktujemy dzieci w sposób podmiotowy, tzn. z poszanowaniem ich uczuć i potrzeb oraz uczymy je tego samego w stosunku do innych osób. Nasza praca wymaga od nas świadomości własnych uczuć ponieważ staramy się komunikować się w sposób jasny, niedwuznaczny, przyjazny, autentyczny i tym samym uczymy dzieci tego stylu porozumiewania się.