Codziennie czytamy

Codziennie czytamy, a wśród naszych lektur szczególne znaczenie mają baśnie

Posiadamy bogatą kolekcję baśni z całego świata, a także klasykę i nowości z książek dla dzieci, które równie chętnie czytamy każdego dnia.
Nie sposób przecenić wartości głośnego czytania w edukacji i harmonijnym rozwoju dzieci dlatego też codziennie dużo czasu poświęcamy na głośne czytanie zarówno baśni jak i innej wartościowej literatury dziecięcej, lubianej przez dzieci i dorosłych. Baśnie mają w naszym przedszkolu bardzo szczególne miejsce. Uważamy, że codzienny kontakt z mądrością, prawdami życiowymi i archetypami zawartymi w tradycyjnych ludowych baśniach jest bardzo korzystny dla psychiki dziecka. Dzięki niemu ułatwione jest budowanie dojrzałej osobowości i kształtowanie inteligencji emocjonalnej, rozwój mowy, myślenia, wyobraźni.
Praca „z baśnią” w naszym przedszkolu to podejmowanie działań twórczych opartych na motywach baśniowych takich jak: zabawy parateatralne, ekspresja plastyczna, układanie własnych baśni przez dzieci indywidualnie lub grupowo czy robienie teatrzyków lalkowych.

Jeśli chcesz aby dziecko było inteligentne – czytaj mu baśnie;
Jeśli chcesz aby twoje dziecko było bardziej inteligentne – czytaj mu więcej baśni

Albert Einstein

Ludowe baśnie, niczym woda przesączająca się przez grubą warstwę gleby, przechodziły z pokolenia na pokolenie, i możemy zaufać zawartym w nich prawdom. Motywy przekazywane przez dawne opowieści przenikają w nas z wolna, by potem, już zadomowione, rozwijać się w naszym wnętrzu
Robert Bly /autor książki „Żelazny Jan”/