Nauka współpracy i rozwiązywania konfliktów

Pokazujemy jak współpracować i rozwiązywać konflikty

Najlepszą formą rozwijania inteligencji emocjonalnej u dziecka jest nauka i modelowanie w sytuacjach naturalnych – staramy się pokazywać dzieciom jak można umiejętnie współpracować, znajdować wspólne rozwiązania trudnych sytuacji, panować nad swoimi reakcjami (nie tłumiąc własnych uczuć), wyrażać swoje myśli i uczucia (nie raniąc uczuć innych ludzi), skutecznie słuchać i rozumieć innych, rozwijać umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznych. Wszystkie te działania pozwalają nam na rozwijanie u dzieci tolerancji, akceptacji różnic, empatii, współczucia, dodatkowo kształtują zachowania asertywne i mediacyjne w sytuacjach konfliktowych. W naszym przedszkolu panują jasne zasady, nie ma zgody na przemoc i żadna z sytuacji konfliktowych nie zostaje zbagatelizowana.
Dorosły występuje w roli bezstronnego mediatora dając emocjonalne wsparcie stronom konfliktu, umożliwiając pełną ekspresję słowną i emocjonalną skłóconych dzieci, jednocześnie zapobiegając wzajemnemu krzywdzeniu się, pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowane przez wszystkie strony konfliktu. Dzieci uczą się , że współpraca jest bardziej owocna niż rywalizacja i chętnie ze sobą współpracują.