Spontaniczna zabawa

Dzieci mają czas na swobodną, spontaniczną zabawę

Najważniejszą aktywnością wieku przedszkolnego jest spontaniczna zabawa dowolna. Dzięki niej dziecko poznaje swoje słabe i mocne strony, może odreagować przeżywane napięcia, rozwija wyobraźnię, kreatywność, umiejętności społeczne, poznawcze i ruchowe, może eksperymentować, poznawać świat, otoczenie fizyczne i ćwiczyć role społeczne. Staramy się stwarzać jak najlepsze warunki dla zaistnienia i czerpania korzyści z zabawy dowolnej. Dorośli uczestniczą w zabawach dzieci, pomagając w organizowaniu przestrzeni, podsuwając pomysły lub „wciągając” tych, którym trochę trudniej przyłączyć się do grupy. Uważamy, że zabawa wyzwala w dziecku radość, która jest podstawą dla zdrowia fizycznego i psychicznego.