Informacje organizacyjne

Społeczne Przedszkole Baśniowy Świat Dziecka działa od 1998 roku na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy i jest kontynuacją Ośrodka Rozwoju Dziecka działającego już od początku lat osiemdziesiątych przy Pracowni Konsultacyjno-Wychowawczej Polskiego Towarzystwa psychologicznego.  

Przedszkole jest prowadzone przez Stowarzyszenie Świat Dziecka.
Przedszkole jest czynne w godzinach 8.00 -17.00, możliwe jest indywidualne umówienie się na przedłużenie pobytu.
W przedszkolu są dwie grupy liczące 14 – 18 dzieci.
Każdą grupą opiekuje się co najmniej 2 wychowawców z wykształceniem psychologicznym i pedagogicznym.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 r.ż., dzieci sześcioletnie realizują roczny program przygotowania do szkoły.