Społeczne Przedszkole Baśniowy Świat Dziecka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Społeczne Przedszkole Baśniowy Świat Dziecka działa od 1998 roku na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy i jest kontynuacją Ośrodka Rozwoju Dziecka działającego już od początku lat osiemdziesiątych przy Pracowni Konsultacyjno-Wychowawczej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przedszkole jest prowadzone przez Stowarzyszenie Świat Dziecka. Przedszkole jest czynne: od początku września do końca czerwca w godzinach 8.00 – 17.00 W przedszkolu są dwie grupy liczące od 16 – 20 dzieci. Każdą grupą opiekuje się 2 wychowawców z wykształceniem psychologicznym i pedagogicznym. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 r.ż., dzieci pięcio i sześcioletnie realizują roczny program przygotowania do szkoły. W przedszkolu odbywają się zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne, baśniowe, różnorodne zabawy dydaktyczne zapoznające dzieci ze światem pisma (metodą Ireny Majchrzak), z elementami matematyki, poszerzające ogólną wiedzę dzieci oraz język angielski. Zajęcia są zintegrowane z rytmem dnia przedszkolaków, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, mają formę zabawy i nie wymagają dodatkowych opłat (oprócz jęz. angielskiego i terapii logopedycznej). W naszym przedszkolu panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola. Plan dnia skonstruowany jest w ten sposób, że dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne, które, o czym często się zapomina, są dla przedszkolaków najważniejszą dla prawidłowego rozwoju aktywnością. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować przeżywane problemy. W zabawach dzieci często uczestniczą wychowawcy, np. podrzucając pomysły wzbogacające zabawę, czy pomagając dzieciom nieśmiałym nawiązać kontakty z rówieśnikami lub rozwiązać powstałe nieporozumienie. Każdego roku na wiosnę, organizujemy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które od września będą uczęszczać do naszego przedszkola.