Baśniowa załoga

W naszym przedszkolu najważniejsi są ludzie, i to zarówno ci mali jak i duzi. Jako wychowawcy (do których dzieci mówią „ciociu”) cenimy sobie możliwość utrzymywania kontaktu z własnymi emocjami, uczuciami i potrzebami, bo przez to możemy nawiązywać autentyczne porozumienie z dziećmi. Możliwe jest to jedynie w małej grupie, dlatego kilkunastoosobową gromadką zajmują się zawsze co najmniej dwie osoby dorosłe. Traktujemy zarówno siebie jak i dzieci podmiotowo. Najważniejsze są dla nas dzieci, wprowadzamy je w świat dorosłych, podpowiadamy im co należy czynić, aby być w życiu szczęśliwym, jak budować relacje z innymi i własne poczucie wartości.

Jesteśmy przekonani, że dziecko dysponuje wszelkimi predyspozycjami do rozwoju, a naszym zadaniem jest pomaganie w przejawianiu wszelkich uzdolnień. Cały zespół cechuje się zaangażowaniem, ogromną wiedzą na temat dziecięcej psychiki, licznymi umiejętnościami i dużą samoświadomością. Jesteśmy zgrani, uzupełniamy się, wspólnie omawiamy sytuacje, które wydają się nam trudne. Stale się uczymy, także od swoich wychowanków. Nie śpieszymy się, co jest istotne w obecnym, zaganianym świecie. Atmosfera w naszym przedszkolu jest pełna ciepłego humoru i radości.