Informacje organizacyjne

Społeczne Przedszkole Baśniowy Świat Dziecka działa od 1998 roku na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawy i jest kontynuacją Ośrodka Rozwoju Dziecka działającego już od początku lat osiemdziesiątych przy Pracowni Konsultacyjno-Wychowawczej Polskiego Towarzystwa psychologicznego.

Przedszkole jest prowadzone przez Stowarzyszenie Świat Dziecka.

Przedszkole jest czynne w godzinach 8.00-17.00, możliwe jest indywidualne umówienie się na przedłużenie pobytu.

W przedszkolu są dwie grupy liczące 14 – 18 dzieci.

Każdą grupą opiekuje się co najmniej 2 wychowawców z wykształceniem psychologicznym i pedagogicznym.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 roku życia, dzieci sześcioletnie realizują roczny program przygotowania do szkoły.