Statut

Społecznego Przedszkola „Baśniowy świat dziecka”, stowarzyszenia „Świat dziecka”

Preambuła

Zważywszy, że naszym podstawowym celem jest dobro dziecka:

  • by było radosne, spontaniczne, kreatywne;
  • by potrafiło wyzwolić cały swój potencjał twórczy;
  • by czuło się bezpieczne, świadome swojej wartości, akceptowało siebie i innych;
  • by miało pozytywną wizję swojego życia i świata,
  • by potrafiło elastycznie dostosowywać się do zmieniających się warunków
    i sytuacji, nie przestając być jednocześnie w zgodzie ze sobą i innymi.

Uznając, że najważniejszym zadaniem wychowawców jest nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem, opartego na zaufaniu, szacunku dla świata uczuć i doświadczeń dziecka – staramy się utrzymywać kontakt z własnymi uczuciami i komunikować z dziećmi poprzez własne „wewnętrzne dziecko”.

Uznając, że najkorzystniejszą dla dziecka w wieku przedszkolnym formą nauki jest uczenie się w toku codziennych czynności tzw. „przy okazji”; poprzez zabawę i własne doświadczenie, gdy to co poznaje jest odpowiedzią na jego aktualne potrzeby i zainteresowania – staramy się mieć indywidualny kontakt z każdym dzieckiem, odpowiadać na nurtujące je pytania, rozmawiać z nim wtedy, kiedy ono tego potrzebuje i w ten sposób przekazywać mu wiedzę na temat otaczającego je świata.

Uznając, że bardzo korzystny dla psychiki dziecka jest codzienny kontakt z mądrością, prawdami życiowymi i archetypami zawartymi w tradycyjnych ludowych baśniach, ponieważ dzięki niemu ułatwione jest budowanie dojrzałej osobowości i kształtowanie inteligencji emocjonalnej, rozwój mowy, myślenia, wyobraźni – w naszym przedszkolu codziennie czytamy baśnie oraz podejmujemy działania twórcze oparte na motywach baśniowych takie jak: zabawy parateatralne, ekspresja plastyczna, układanie własnych baśni przez dzieci indywidualnie lub grupowo itd.

Uważamy także, że nie sposób przecenić wartości głośnego czytania w edukacji i harmonijnym rozwoju dzieci dlatego też codziennie dużo czasu poświęcamy na głośne czytanie zarówno baśni jak i klasyki literatury dziecięcej, lubianej przez dzieci i dorosłych.

Uznając, że najlepszą formą rozwijania inteligencji emocjonalnej u dziecka jest nauka i modelowanie w sytuacjach naturalnych – staramy się pokazywać dzieciom jak można umiejętnie współpracować, znajdować wspólne rozwiązania trudnych sytuacji, panować nad swoimi reakcjami (nie tłumiąc własnych uczuć), wyrażać swoje myśli i uczucia (nie raniąc uczuć innych ludzi), skutecznie słuchać i rozumieć innych, rozwijać umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznych .

Uznając, że najważniejszą aktywnością wieku przedszkolnego jest spontaniczna zabawa dowolna, ponieważ dzięki niej dziecko poznaje swoje słabe i mocne strony, może odreagować przeżywane napięcia, rozwija wyobraźnię, kreatywność, umiejętności społeczne, poznawcze i ruchowe, może eksperymentować, poznawać świat, otoczenie fizyczne i ćwiczyć role społeczne – staramy się stwarzać jak najlepsze warunki dla zaistnienia i czerpania korzyści z zabawy dowolnej.

Uważamy, że zabawa wyzwala w dziecku radość, która jest podstawą dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Wszystkie te działania pozwalają nam na rozwijanie u dzieci tolerancji, akceptacji różnic, empatii, współczucia, dodatkowo kształtują zachowania asertywne i mediacyjne w sytuacjach konfliktowych. Staramy się pokazać dzieciom alternatywę dla modelu „napastnik-ofiara” w relacjach międzyludzkich, uczyć je, że można bronić swoich praw nie będąc przy tym agresywnym i nie naruszając praw innych ludzi.

W naszym przedszkolu panują jasne zasady, nie ma zgody na przemoc i żadna z sytuacji konfliktowych nie zostaje zbagatelizowana. Dorosły występuje w roli bezstronnego mediatora dając emocjonalne wsparcie stronom konfliktu, umożliwiając pełną ekspresję słowną i emocjonalną skłóconych dzieci, jednocześnie zapobiegając wzajemnemu krzywdzeniu się, pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowane przez wszystkie strony konfliktu.
Należy podkreślić, że reguły naszego przedszkolnego życia społecznego są przestrzegane na podstawie umów i kontraktów z dziećmi.

W celu wszechstronnego wprowadzenia powyższych postulatów Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Psychologii Baśni „Świat Dziecka” postanawia, co następuje;

LINK DO PEŁNEGO TEKSTU STATUTU W PDF