Nasza „zerówka”

Prowadząc zajęcia „zerówki” staramy się dostosować metody do potrzeb dzieci. Zależy nam na tym, aby zajęcia „zerówki” były dla dzieci ciekawe i sprawiały im radość. Nie stosujemy ocen, kar czy nagród za wykonywane zadania, ponieważ uważamy, że nauka sama w sobie jest „nagradzająca” – dzieci nagradzają się same, osiągając zadowolenie z siebie i ze swoich umiejętności. Nie porównujemy dzieci , ich osiągnięć i możliwości, stawiamy na współpracę i tutoring rówieśniczy, a nie na rywalizację. Dbamy o różnorodność metod i indywidualne podejście do każdego dziecka. Wybierając książki dla „zerówki” mamy na uwadze naszą wiedzę o dzieciach, które będą z nich korzystać. Oprócz zadań podręcznikowych na naszej „zerówce” jest miejsce na wiele różnorodnych działań edukacyjnych.

Dużą wagę przykładamy do nauki czytania. Czytamy w każdy możliwy sposób, wykorzystując różnorodne metody: głoskową, syntetyczną, sylabową, globalną. Często korzystamy z metody odimiennego czytania według Ireny Majchrzak; tworząc podpisy i karty czytelnicze. Liczymy, segregujemy, układamy rytmy według „Dziecięcej matematyki” Małgorzaty Skury i Michała Lisieckiego. Poszerzamy naszą wiedzę przyrodniczą i kształtujemy postawy ekologiczne. Poznajemy różne formy sztuki i jej twórców, a także sami tworzymy konstrukcje przestrzenne, malujemy, lepimy, szyjemy, tworzymy kukiełki, pacynki, laleczki.