Nasze przedszkole

Baśniowy zespół

CIOCIA ANIA G.
Pracuje w młodszej grupie, najbardziej lubi pisać z dziećmi bajki, bawić się z nimi w zabawy baśniowe przy muzyce i uczyć rozwiązywania problemów poprzez mediacje

CIOCIA AGNIESZKA
Pracuje w młodszej grupie, najbardziej lubi robić z dziećmi prace plastyczne, teatrzyki i zabawy przy muzyce

CIOCIA MONIKA
Pracuje w grupie starszej, prowadzi zerówkę, robi z dziećmi piękne kukiełki i teatrzyki oraz wprowadza dzieci w świat pisma metodą I. Majchrzak

CIOCIA KASIA
Pracuje w grupie starszej, prowadzi zerówkę, najbardziej lubi zapoznawać dzieci z literaturą dziecięcą, zabawy baśniowe i parateatralne

CIOCIA ANIA H.
Pomaga nam w obu grupach, najbardziej lubi robić z dziećmi prace plastyczne, czytać im książki i układać z nimi puzzle.

„Kolorowe kredki”

Nasza „Baśniowa Załoga” składa się z osób , które lubią dzieci i potrafią nawiązywać z nimi autentyczny kontakt oparty na zasadzie wzajemnego szacunku i akceptacji. Jesteśmy dla dzieci przede wszystkim przyjaciółmi, dbamy o ich uczucia i uczymy tego samego w stosunku do drugiego człowieka. Pomagamy dzieciom pokonywać codzienne trudności oraz rozwiązywać konflikty poprzez mediacje i poszukiwanie wspólnych rozwiązań. Staramy się jak najlepiej poznać i zrozumieć dzieci by stworzyć im jak najlepsze warunki do pełnego rozwoju. Każdy z nas wnosi swoje zainteresowania i pasje do pracy w przedszkolu. Dzielimy się tym co dla nas samych jest ciekawe, ważne i fascynujące.

Nasz zespół ma wykształcenie pedagogiczne a część z nas także psychologiczne, oraz długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Staramy się poszerzać swoją wiedzę i ciągle się rozwijać, między innymi podejmując studia podyplomowe np. z dziedziny literatury dziecięcej, coachingu, oraz pomocy psychologicznej i socjoterapii. W naszej pracy inspirujemy się wiedzą wyniesioną z licznych szkoleń, między innymi z metody Porozumienia Bez Przemocy, asertywności, z pedagogiki Marii Montessorii, pedagogiki zabawy, Original Play, z muzykoterapii, z metody V. Sherborne, Mindfulness (uważności), metody odimiennej dr Ireny Majchrzak. Wykorzystujemy też doświadczenia zdobyte na warsztatach teatru lalki, technik opowiadań bajek czy edukacji międzykulturowej.

Członkowie naszego zespołu dzielą się także swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy w „Baśniowym Świecie Dziecka” propagując nasze podejście do wychowania oraz prowadząc warsztaty z baśnioterapii i wykorzystania baśni w pracy z dziećmi, rozwijania umiejętności społecznych u dzieci, komunikacji i mediacji oraz technik relaksacyjnych.

W naszym przedszkolu nagrywany był także film szkoleniowy stanowiący materiał dla studentów.


Program

W naszym Przedszkolu realizowany jest autorski program, który powstał na bazie naszych długoletnich doświadczeń a także inspiracji nowymi trendami w pedagogice i psychologii. W naszej pracy z dziećmi czerpiemy z psychologii baśni i baśnioterapii , koncepcji rozwijania inteligencji emocjonalnej, asertywności i sztuki negocjacji, z idei porozumienia Bez Przemocy, Rodzicielstwa Bliskości, pedagogiki Marii Montessorii i wielu innych teorii i kierunków w pedagogice i psychologii.
Umiejętności matematyczne dzieci rozwijamy korzystając z programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „Dziecięca matematyka”. Dzieci sześcioletnie oprócz programu naszego przedszkola realizują program „zerówki”.

W naszej pracy ważne jest dla nas przede wszystkim nawiązanie autentycznego kontaktu z dzieckiem, poznanie jego świata, podążanie za jego potrzebami z zachowaniem zdrowych granic. Traktujemy dzieci w sposób podmiotowy, tzn. z poszanowaniem ich uczuć i potrzeb oraz uczymy je tego samego w stosunku do innych osób. Nasza praca wymaga od nas świadomości własnych uczuć ponieważ staramy się komunikować się w sposób jasny, niedwuznaczny, przyjazny, autentyczny i tym samym uczymy dzieci tego stylu porozumiewania się.

Staramy się aby zajęcia zorganizowane miały formę zabawy, odbywały się w podgrupach, aby wiedzę dzieci poznawały poprzez własne doświadczenie. Plan dnia nie jest przeładowany dodatkowymi zajęciami, chociaż oczywiście mamy zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, zajęcia ceramiczne i zajęcia logopedyczne. Współpracujemy tylko z osobami dobrze nam znanymi, które mają dobry, ciepły kontakt z dziećmi i bardzo ciekawe, twórcze zajęcia. Większość zajęć możemy prowadzić sami, mając wykształcenie psychologiczne i pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Wplatamy takie zajęcia w plan dnia, pozostawiając zawsze dużo czasu na zabawę dowolną dzieci, która jest naszym zdaniem bardzo ważną dla prawidłowego, harmonijnego rozwoju dziecka aktywnością.

Realizujemy następujące cele programowe:

 1. Stwarzanie dziecku warunków do całościowego, harmonijnego rozwoju w sferze emocjonalnej, społecznej i poznawczej.
 2. Stosowanie baśni jako terapeutycznej metody pracy z dziećmi. Kontakt z mądrością i prawdami życiowymi wielu pokoleń zawartymi w tradycyjnych ludowych baśniach ma korzystny wpływ na psychikę dziecka, pomaga mu w budowaniu dojrzałej osobowości i kształtowaniu inteligencji emocjonalnej.
 3. Zapoznanie dzieci z wartościową literaturą. Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, twórczości.
 4. Zachęcanie do samodzielności i niezależności. Wyrabianie aktywnego i pozytywnego stosunku do zadań, pomoc w odważnym radzeniu sobie z przeszkodami i realizowaniu własnych zamierzeń.
 5. Uczenie dzieci empatii, szanowania odmienności oraz negocjowania w sytuacjach konfliktowych; szukania rozwiązań korzystnych dla obu stron konfliktu.
 6. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 7. Przekazywanie tradycji kulturowych związanych z porami roku, świętami, obyczajami.
 8. Kontakt dzieci z różnymi formami sztuki dostosowanej do ich wieku, zarówno w roli odbiorcy, jak i twórcy (np codzienne czytanie literatury dziecięcej, układanie przez dzieci własnych bajek, opowiadań, wierszyków, przygotowywanie własnych teatrzyków).
 9. Umożliwienie dziecku, niezależnie od jego wieku, zapoznawania się ze światem symboli literowych.

PEŁNA WERSJA PROGRAMU PRZEDSZKOLA BAŚNIOWY ŚWIAT DZIECKA


Plan dnia

8.00 – 11.15 Zabawy dowolne oraz zajęcia indywidualne z wychowawcami zależne od potrzeb dzieci. Zajęcia plastyczne, wyjście na dwór
9.30 – 10.15 Zajęcia programowe grupy „0”
11.15 – 11.30 Wspólne sprzątanie zabawek
11.30 – 12.00 Śniadanie – podczas, którego czytamy dzieciom klasykę literatury dziecięcej oraz nowości literackie
12.00 – 12.30 Zajęcia zorganizowane:

 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia ruchowe
 • elementy języka angielskiego
 • różnorodne zabawy dydaktyczne
 • zabawy integracyjne

12.30 – 13.15 Baśnie i zabawy baśniowe, teatrzyki i prace plastyczne na baśniowe tematy
13.15 – 13.30 Przygotowanie do wyjścia na dwór, ubieranie się
13.30 – 14.30 Zabawy na świeżym powietrzu
14.30 – 14.45 Powrót z placu zabaw, przebieranie się, przygotowanie do obiadu
14.45 – 15.15 Obiad
15.15 – 17.00 Odpoczynek przy czytaniu baśni. Zabawy dowolne i zorganizowane.


Uroczystości przedszkolne

Urodziny
Każde z dzieci ma w przedszkolu swój szczególny dzień – są to jego urodziny. Wtedy jest ono najważniejsze, a ten dzień jest prawdziwie jego świętem. Takie dni uwielbiają także inne dzieci i z niecierpliwo ścią oczekują takiej okazji. Wszystkie dzieci chętnie przygotowują laurki, zazwyczaj w kształcie serca, na których są napisane ich osobiste życzenia dla obchodzącego urodziny. Później dzieci siedząc w kółeczku śpiewają piosenki dla jubilata, kolejno wręczają mu laurki, ciocia odczytuje życzenia. Tego dnia wszyscy bawimy się w zabawy, które wybrało obchodzące urodziny dziecko i słuchamy wybranej przez niego baśni. Oczywiście jest też tort ze świeczkami i urodzinowy poczęstunek dla wszystkich. Warto zaznaczyć, że takie „urodzinki” są nieocenioną okazją do nauki wyrażania ciepłych uczuć oraz zasad zachowania się w tego typu sytuacjach.

Dzień Dziecka
Podczas pogodnych dni wybieramy się z dziećmi na całodniową wycieczkę pieszą na naszą ursynowską górę – Kopiec Cwila. Atrakcją wycieczki są lody w cukierni, śniadanie w plenerze – piknik, no i oczywiście zdobywanie szczytu Kopca, a potem zbieganie „z górki na pazurki”. Dzieci, zazwyczaj, z radością wspominają ten dzień przez cały rok. W razie niepogody staramy się przygotować różne atrakcje w przedszkolu, m.in.: loterię fantową, nowe zabawki czy też pizza na obiad.

Jasełka
Podczas spotkania bożonarodzeniowego wystawiane są jasełka z udziałem dziewczynek w przebraniach aniołków i chłopców w przebraniach pasterzy. Dzieci śpiewają kolędy i odgrywają sceny związane z Bożym Narodzeniem. Później obdarowywują rodziców przygotowanymi własnoręcznie prezentami i znajdują pod choinką upominki dla siebie. Są to chwile pełne spontanicznej, dziecięcej radości. Spotkanie kończy się poczęstunkiem, w którym uczestniczą wszyscy.

Bal karnawałowy
Jest to dzień niecierpliwie oczekiwany przez dzieci, które mają wtedy okazję zaprezentować, koleżankom i kolegom, swoje przebrania. Na balu możemy więc spotkać królewny, rycerzy, piratów, zwierzaki, Japonki, Hiszpanki i wiele innych ciekawych postaci.
Dzieci bawią się podczas organizowanych, przez Ciocie zabaw muzycznych, wróżb karnawałowych, a także pląsają przy muzyce z płyt. Robimy pamiątkowe zdjęcia. Przy stole – bufecie zajadamy ulubione smakołyki.

Zakończenie roku szkolnego
W połowie czerwca odbywa się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Jest to bardzo ważny moment dla dzieci, szczególnie tych kończących zerówkę. Zazwyczaj wystawiają one teatrzyk do jednej ze swoich ulubionych baśni, czasem jest to baśń napisana przez któreś z dzieci.
Często także młodsze dzieci, z własnej inicjatywy, przygotowują teatrzyk żegnający zerówkę. Ponadto przedszkolaki prezentują rodzicom różne zabawy muzyczne, piosenki, wierszyki. Uroczystość kończy się rozdaniem dyplomów i specjalnych słonecznych medali ukończenia przedszkola dzieciom z zerówki oraz pamiątkowych upominków dla wszystkich dzieci. Później, tradycyjnie, następuje, wspólny z rodzicami, słodki poczęstunek.
W młodszej grupie uroczystość zakończenia roku szkolnego ma najczęściej formę wspólnej zabawy dzieci, rodziców i wychowawczyń.


Adaptacja

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość oswojenia się z nowym miejscem w zapewniającym poczucie bezpieczeństwa towarzystwie bliskiej osoby. Jesteśmy otwarci na obecność rodziców tak długo jak dziecko tego potrzebuje, o ile nie zaburza to funkcjonowania innych dzieci w grupie. Staramy się aby wejście w nową sytuację było zarówno dla dziecka jak i dla rodziców jak najłatwiejsze.


Statut

Społecznego Przedszkola „Baśniowy świat dziecka”, Stowarzyszenia „Świat dziecka”

Preambuła

Zważywszy, że naszym podstawowym celem jest dobro dziecka:

 • by było radosne, spontaniczne, kreatywne;
 • by potrafiło wyzwolić cały swój potencjał twórczy;
 • by czuło się bezpieczne, świadome swojej wartości, akceptowało siebie i innych;
 • by miało pozytywną wizję swojego życia i świata,
 • by potrafiło elastycznie dostosowywać się do zmieniających się warunków
  i sytuacji, nie przestając być jednocześnie w zgodzie ze sobą i innymi.

Uznając, że najważniejszym zadaniem wychowawców jest nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem, opartego na zaufaniu, szacunku dla świata uczuć i doświadczeń dziecka – staramy się utrzymywać kontakt z własnymi uczuciami i komunikować z dziećmi poprzez własne „wewnętrzne dziecko”.
Uznając, że najkorzystniejszą dla dziecka w wieku przedszkolnym formą nauki jest uczenie się w toku codziennych czynności tzw. „przy okazji”; poprzez zabawę i własne doświadczenie, gdy to co poznaje jest odpowiedzią na jego aktualne potrzeby i zainteresowania – staramy się mieć indywidualny kontakt z każdym dzieckiem, odpowiadać na nurtujące je pytania, rozmawiać z nim wtedy, kiedy ono tego potrzebuje i w ten sposób przekazywać mu wiedzę na temat otaczającego je świata.

Uznając, że bardzo korzystny dla psychiki dziecka jest codzienny kontakt z mądrością, prawdami życiowymi i archetypami zawartymi w tradycyjnych ludowych baśniach, ponieważ dzięki niemu ułatwione jest budowanie dojrzałej osobowości i kształtowanie inteligencji emocjonalnej, rozwój mowy, myślenia, wyobraźni – w naszym przedszkolu codziennie czytamy baśnie oraz podejmujemy działania twórcze oparte na motywach baśniowych takie jak: zabawy parateatralne, ekspresja plastyczna, układanie własnych baśni przez dzieci indywidualnie lub grupowo itd.

Uważamy także, że nie sposób przecenić wartości głośnego czytania w edukacji i harmonijnym rozwoju dzieci dlatego też codziennie dużo czasu poświęcamy na głośne czytanie zarówno baśni jak i klasyki literatury dziecięcej, lubianej przez dzieci i dorosłych.

Uznając, że najlepszą formą rozwijania inteligencji emocjonalnej u dziecka jest nauka i modelowanie w sytuacjach naturalnych – staramy się pokazywać dzieciom jak można umiejętnie współpracować, znajdować wspólne rozwiązania trudnych sytuacji, panować nad swoimi reakcjami (nie tłumiąc własnych uczuć), wyrażać swoje myśli i uczucia (nie raniąc uczuć innych ludzi), skutecznie słuchać i rozumieć innych, rozwijać umiejętność rozpoznawania sytuacji społecznych .

Uznając, że najważniejszą aktywnością wieku przedszkolnego jest spontaniczna zabawa dowolna, ponieważ dzięki niej dziecko poznaje swoje słabe i mocne strony, może odreagować przeżywane napięcia, rozwija wyobraźnię, kreatywność, umiejętności społeczne, poznawcze i ruchowe, może eksperymentować, poznawać świat, otoczenie fizyczne i ćwiczyć role społeczne – staramy się stwarzać jak najlepsze warunki dla zaistnienia i czerpania korzyści z zabawy dowolnej.

Uważamy, że zabawa wyzwala w dziecku radość, która jest podstawą dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Wszystkie te działania pozwalają nam na rozwijanie u dzieci tolerancji, akceptacji różnic, empatii, współczucia, dodatkowo kształtują zachowania asertywne i mediacyjne w sytuacjach konfliktowych. Staramy się pokazać dzieciom alternatywę dla modelu „napastnik-ofiara” w relacjach międzyludzkich, uczyć je, że można bronić swoich praw nie będąc przy tym agresywnym i nie naruszając praw innych ludzi.

W naszym przedszkolu panują jasne zasady, nie ma zgody na przemoc i żadna z sytuacji konfliktowych nie zostaje zbagatelizowana. Dorosły występuje w roli bezstronnego mediatora dając emocjonalne wsparcie stronom konfliktu, umożliwiając pełną ekspresję słowną i emocjonalną skłóconych dzieci, jednocześnie zapobiegając wzajemnemu krzywdzeniu się, pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowane przez wszystkie strony konfliktu.
Należy podkreślić, że reguły naszego przedszkolnego życia społecznego są przestrzegane na podstawie umów i kontraktów z dziećmi.

W celu wszechstronnego wprowadzenia powyższych postulatów Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Psychologii Baśni „Świat Dziecka” postanawia, co następuje;