Ciekawy, autorski program

Stwarzamy dziecku warunki do całościowego, harmonijnego rozwoju w sferze emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Rozwijamy kreatywność i wyobraźnię a także niezależność emocjonalną, empatię i poszanowanie odmienności. Zasadą naszą jest plastyczne podejście do realizowania programu, w zależności od potrzeb indywidualnych dzieci i grupy. Wiele z naszych celów programowych jest realizowanych nie podczas zajęć zorganizowanych, lecz w naturalnych sytuacjach np. podczas zabaw dowolnych, spaceru czy sprzątania. Staramy się aby zajęcia zorganizowane miały formę zabawy, odbywały się w podgrupach, aby wiedzę dzieci poznawały poprzez własne doświadczenie. Plan dnia nie jest przeładowany dodatkowymi zajęciami, chociaż oczywiście mamy zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, zajęcia ceramiczne i zajęcia logopedyczne. Współpracujemy tylko z osobami dobrze nam znanymi, które mają dobry, ciepły kontakt z dziećmi i bardzo ciekawe, twórcze zajęcia. Większość zajęć możemy prowadzić sami, mając wykształcenie psychologiczne i pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Wplatamy takie zajęcia harmonijnie w plan dnia, pozostawiając zawsze dużo czasu na zabawę dowolną dzieci, która jest naszym zdaniem bardzo ważną dla prawidłowego, harmonijnego rozwoju dziecka aktywnością. Bardzo często uczestniczymy w zabawie dzieci – czasem podrzucając pomysły, czasem pomagając odnaleźć się w grupie dzieciom bardziej nieśmiałym, czasem pomagając rozwiązywać konflikty na drodze mediacji między dziećmi. A czasem po prostu spełniamy prośbę dziecka „ciociu, pobaw się ze mną”.